ჩვენს შესახებ

საზოგადოებისდაარსებადამისიმიზნები

ჩვენისაზოგადოებადაარსდა 1990 წლის 20 თებერვალს როგორც ზაარლანდის გერმანულ-ქართული საზოგადოება. 

წესდების მიხედვით საზოგადოების მიზანია ფართო გაგებით ზაარლანდსა და საქართველოს შორის კონტაქტების მხარდაჭერა. ეს უკანასკნელი მიიღწევა ერთისმხრივ ხალხების კულტურული მიღწევების ურთიერთგაცნობაში შუამავლობითა და მეორეს მხრივ ხალხთაშორისი ურთიერთგაგების იდეით, რომელიც პიროვნულ შეხვედრებში განხორციელდება. საზოგადოება არის ზეპარტიული და ევროპული იდეის მოვალე.  

 

გამგეობა

გიზელა ჰაილ, 2000 წლიდან საზოგადოების თავმჯდომარე, თავისი სიყვარული საქართველოს მიმართ აღმოაჩინა იმდროინდელ საბჭოთაკავშირში მანქანით მოგზაურობის დროს. შემდგომ, შემდგომ მონაწილეობდა თარჯიმნის როლლში ქართული დელეგაციების ოფიციალური ვიზიტებისას დაძმობილებულ ქალაქების ზაარბრიუკენ-თბილისი და ქვეყნების ზაარლანდი-საქართველოს პარტნიორობის ფარგლებში. იგი აგრძელებდა შეხვედრებს ჩვენი საზოგადოებისჩარჩოებში. არის ქალაქ ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. 

პროფესია: ადვოკატი, Licenciée en droit, თარჯიიმანი და მთარგმნელი რუსული და ფრანგული ენებისა.


იარეხვიაშვილი-პინკდაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელოის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანისტიკის ფაკულტეტი. დამატებით ისწავლა ზაარბრიუკენში.

პროფესია: დიპლომირებული გერმანისტი, თარჯიმანი და მთარგმნელი ქართული, რუსული და გერმანული ენებისა. უძღვება მიგრაციისა და ლტოლვილების ფედერალური სააგენტოს ინტეგრაციის კურსებს. მუშაობს გერმანული როგორც უცხო ენის დოცენტად

 

ერიხპრესნერმა და მისმა მეუღლე ცირამ დააფუძნა ერთ-ერთი გერმანულ-ქართული ოჯახი. შემოაქვს მისი მდიდარი გამოცდილება, რომელიც გამომდინარეობს თავისი ანგაჟემენტიდან სხვადასხვა გაერთიანებებში, მათ შორის სახალხო გაერთიანება გერმანული ომის-საფლავების-მყრუნველობა დან. შეუფასებელია მისი წილი პრაქტიკული საკითხების მოგვარებაში.

პროფესია: ფინანცჩინოვნიკი ზაარლანდის გამგეობაში. პასუხიმგებელი სხვათა შორის სოფტვერისა და ლიცენზიების საკითხებში

 

სამედიცინო დოქტორი ვინფრიდ ჰოლლი გაიგო ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ ერთ ერთი სტატიიდან, რომელიცმასპინძელოჯახებისძიებას ეძღვნებოდა. მან მრავალჯერ მოოღო თავის ოჯახში სტუმარი მოსწავლეები. შემდგომ იმოგხზაურა საქართველოში და არის მას შემდეგ ერთგულია ქართულ-გერმანული მეგობრობისა. 

პროფესია: მეან-გინეკოლოგი, ქალთა კლინიკის ხელმძღვანელი

 

თემო ლომიძე დაიწყო საუნივერსიტეტო განათლება თბილისის ტეწნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვან ფაკულტეტზე. გერმანიაში ჩამოვიდა პირველად როგორც პრაკტიკანტი. ახლა სწავლობს იურისპრუდენციას ზაარბრიუკენის უნივერსიტეტში. ასწავლის დიასპორის ბავშვებს ქართულ წერასა და კითხვას და ამით აკავშირებს მათ თავიანთ ფესვებთან.