მოსწავლეების პრობრამა

ყველახელითნარჩევია! ისრომმოწავლეებიგერმანულს ფლობენ ცხადია, გარდა ამისა მათ აქვთ სხვა ინტერესებიც, როგორიც არის, ცევკა, სიმღერა, ფორტეპიანო, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტენისი, კომპიუტერი, ასევე საუცხოო კერძების მომზადებაც გვხვდება როგორც ჰობი.

ქართველი მშობლები ანაზღაურებენ მგზავრობისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯებს. აუცილებლობის შემთხვევაში ისინი აგრეთვე უზრუნველყოფენ საკუთარ შვილებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისათის ლაჭირო თანხითა და ჯიბის ფულით. გარდა ამისა მოსწავლეები ცხოვრობენ საარლანდში როგორც მასპინძელი მშობლების საკუთარი შვილები.

  

ჩვენი მასპინძელი ოჯახები

ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ მასპინძელ ოჯახებს. ამასთან არ არის აუცილებელი, რომ ისინი იყვნენ "იდეალური ოჯახები", რომლებსაც შესაბამისი ასაკის შვილები ჰყავთ. ამრიგად მცირეწლოვანი ბავშვების ოჯახები თავისფლდებიან ბავშვის მომვლელლის ძიების პრობლემისგან. აგრეთვე უშვილო ოჯახებიც მისაღებია. ამასთან სარგებელი არის ორმხრივი. 

რამეთუ სტუმრები გულღიანი არიან. მოუხედავად იმისა რომ ამჟამად ინგლისურ ენას საქართველოში უფრო მეტი სარგებლის მოტანა შეუძლია, მათ ჩვენი ენა შეიწავლეს, რადგან საქართველოში ყველაფერი გერმანული მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს. მათდამი ჩვენი კულტურის გაზიარების დროს, ჩვენ თავადაც მივდივართ ხოლმე გასაოცარ აღმოჩენებამდე. ბუნებრივია სტუმრებსაც უხარიათ, როდესაც ჩვენ მათი კულტურით ვინტერესდებით, მათი მდიდარი ცეკვის ხელოვნებით, რომელიც დღესაც თვითმყოფადია, მათი ენა საკუთარი დამწერლობით, რმლითაც ეს პატარა მაგრამ ამაყი ერი აგერ უკვე 2000 წელია  სარგებლობს. 

ამ ყველაფრის მიუხედავად ისინი არიან ჩვეულებრივი, ცოცხალი ახალგაზრდები, რომლებიც მოუთმენლად ელიან აქ ცხორებას, სკოლაში სიარულსა და ახალი მეგობრების შეძენას.

და თუ მოხდა ისე რომ ამ დროს რაიმე გაუთვალისწინებელი შემხვევა მოხდა (მასპინძელი ოჯახები გაემგზავრნენ დასასვენებლად ან ზეიმი მასპინძელ ოჯახში გადავსებული საწოლებით) ჩვენ შეგვიძლია სტუმარი დროებით სხვაგან განვათავსოთ. და მიუხედავად წინდახედული არჩევანისა და შეთანხმებისა ორმხრივი ჰარმონია არ იქნება მიღწეული, ჩვენ შეგვიძლია სტუმარი ბავშვი სურვილისამებრ მოცემული ოჯახიდან წამოვიყვანოთ. ჩვენ გადავჭრით ყველა პრობლემას!

 

ჩვენი მოსწავლეების შერჩევა

ჩვენი მოსწავლეებს შერჩევა ხცდება ირთდღიანი კონკურსის ფარგლებში, რომელიც ქუთაისის ქართულ-გერმანული ცენტრის მიერ არის ორგანიზებული. როგორც წესი ეს კონკურსი იმართება ხოლმე თებერვლის ერთ-ერთ შაბათს. აღნიშნულში ყოველწიურად მონაწილეობას იღებს ჩვენი თავმჯდომარე ქალბატონი გიზელა ჰაილი პირადად. 

მოსწავლეების უმრავლესობამ - ამ ბოლო წლების გამნავლობაში ყველამ - გერმანული ენა ისწავლა ქუთაისის ქართულ-გერმანულ ცენტრში. მას შემდეგ რაც საქართველოს პრეზიდეტმა მიხეილ სააკაშვილმა რადიკალურად აიღო მიმართულება ამირიკის შეერთეული შტატებისკენ, გერმანული ენის გაკვეთილები ქართულ სკოლებში მასიურად შემცირდა ან საერთოდ გაუქმდა. ვისაც საქართველოში კიდევ გერმანულის შესწავლა სურს, დამოკიდებულია თიტქმის ყველგან კერძო სკოლებზე და სკოლაში სწავის პარალელურად უნდა გამოიჩინოს შესაბამისი სიბეჯითე. ყველა ქართულ-გერმანული ცენტრის მოსწავლე გამოირჩევა გერმანული ენისა და გერმანიის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესით. 

კონკურსის დროს ჩვენ ერთის მხრივ ვამოწმებთ გერმანული ენის ცოდნას მეორესმხრის ჩვენ ვაკვირდებით კანდიდატის პიროვნებას. არის კი ეს ერთ დღეში შესაზლებელი? ჩვენ ვცდილობთ ამის გარკვევეას ქართულ ენაზე დაწერილი თავისუფალი თემით, სადაც თითოეული თავის აზრს ყოველგვარი გერმანული ენის გრამატიკული ბარიერების გარეშე გადმოსცემს და ინტერვიუებით, რომლებსაც ქალბატონი გიზელა ჰაილი პირადად უძღვება თიტოეულ კანდიდატთან. საჭიროების შემთხვევაში მოერე დღეს გაიმართება დამატებითი საუბრები იმ კანდიდატებთან, რომლებიც კონკურსის მეორე ეტაპზე გადავიდნენ. ქართულ-გერმანული ცენტრის მასწავლებლები, რომლების ბავშვებს დიდი ხანია იცნობენ, იძლევიან სხვადასხვა რჩევა-დარიგებებს.

აქმდე მიზანს ყოველთვის მივაღწიეთ. ჩვენი პროგრამა აგერ უკვე 10 წელია სრულიად წარმატებულია.